Support - RMA procedure

Support - RMA procedure
U-Reach Nederland U-Reach Nederland

Support - RMA procedure

TAG HIER

U-Reach RMA procedure

Bij technische defecten aan U-Reach systemen maken wij onderscheid tussen de volgende drie situaties:

DOADOA
DOA staat voor "Dead On Arrival". Dit betekent dat een product bij aflevering defect blijkt te zijn. Ondanks dat al onze producten uitgebreid worden getest voor verzending kan een systeem tijdens vervoer defect zijn geraakt. Op verbruiksartikelen is deze DOA regeling niet van toepassing. In geval van DOA kan het defecte product worden omgeruild voor een nieuw product of worden gecrediteerd. Een DOA dient wel binnen acht werkdagen na factuurdatum bij de leverancier te worden gemeld. Producten die buiten deze DOA termijn vallen worden onder garantie gerepareerd. DOA's worden uitsluitend geaccepteerd wanneer de producten ongebruikt en compleet, inclusief alle accessoires, in de originele verpakking worden geretourneerd. Volg bij het retour zenden van DOA producten altijd onze RMA procedure. De kosten voor het retour zenden komen in het geval van een DOA voor rekening van U-Reach.

Defecten binnen de garantietermijnDefecten binnen de garantietermijn
Indien een product binnen de garantietermijn een technisch defect vertoont dan wordt het product kosteloos gerepareerd of, indien noodzakelijk, vervangen. Defecte verbruiksartikelen worden gecrediteerd. Volg bij het retourzenden van producten altijd onze RMA procedure. Kijk hier voor meer informatie over onze garantiebepalingen.

Defecten buiten de garantietermijnDefecten buiten de garantietermijn
Indien een product buiten de garantietermijn een technisch defect vertoont dan kan het product worden gerepareerd. Voordat een reparatie wordt uitgevoerd ontvangt u eerst een prijsopgave. Wij brengen altijd € 55,- onderzoekskosten en eventuele verzendkosten in rekening voor producten die buiten de garantietermijn bij ons worden aangeboden. Volg bij het retour zenden van producten altijd onze RMA procedure.

Voor het retour zenden van een defect product dient de onderstaande RMA (Return Material Authorization) procedure te worden gevolgd;

RMA procedureRMA procedure

1. Verkrijgen van een RMA-nummer
Om een RMA-nummer te verkrijgen kunt u een e-mail sturen naar support@ureach.nl of bellen naar +31 (0)70 3625304. Vermeld het serienummer van uw systeem en een omschrijving van het probleem. De technische dienst zal uw aanvraag in behandeling nemen. Nadat controle op factuurnummer heeft plaatsgevonden wordt een autorisatie verleend. U krijgt een RMA-nummer toegewezen en een RMA-formulier toegestuurd.

Let op! Indien een product na controle niet DOA of defect blijkt te zijn, kunnen € 55,- onderzoekskosten en eventuele verzendkosten in rekening worden gebracht.

2. Geldigheid RMA-nummer
Wanneer u een RMA-nummer van ons heeft ontvangen kunt u binnen 10 werkdagen het product naar ons toesturen alvorens de autorisatie van retourneren zal vervallen.

3. Verpakking
Wij raden aan om producten in de originele verpakking te versturen om beschadiging tijdens transport te voorkomen. Indien de originele verpakking niet meer beschikbaar is dan dient het product afdoende beschermd verpakt te worden. Denk bij het verpakken van het product ook aan de volgende zaken:

- Vermeld het RMA-nummer duidelijk zichtbaar aan de buitenzijde van de verpakking.
- Sluit het ingevulde RMA-formulier bij in de verpakking.
- Verstuur nooit een product los in een kartonnen doos om beschadiging tijdens transport te voorkomen.

4. Verzending
De goederen dienen goed verpakt naar het op het RMA-formulier vermelde adres gestuurd te worden. Retourgezonden producten kunnen alleen probleemloos en snel worden verwerkt wanneer deze compleet met alle accessoires worden verzonden. Het verzenden van producten naar U-Reach gebeurt voor risico van de klant. Wij raden dan ook aan om retourzendingen verzekerd te versturen.

Let op! Slecht verpakte of incomplete zendingen en zendingen zonder RMA-nummer of RMA-formulier kunnen niet in behandeling worden genomen en zullen onbehandeld retour worden gezonden.

5. Verzendkosten
De kosten voor een retourzending naar U-Reach zijn voor rekening van de klant. In het geval van een DOA komen de verzendkosten voor rekening van U-Reach. Ongefrankeerde zendingen worden niet geacepteerd. De verzendkosten van de verzending naar de klant zijn voor rekening van U-Reach indien er aanspraak kan worden gemaakt op de garantie. In alle andere gevallen worden verzendkosten in rekening gebracht.

Copyright ©2001-2024 U-Reach Nederland, alle rechten voorbehouden.

Alle prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud, zolang de voorraad strekt. Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Wij wijzen u uitdrukkelijk op onze disclaimer en privacy policy. Typefouten alsmede prijswijzigingen voorbehouden.